PAST FESTIVALS

10th Festival: PORTFRINGE 2022
9th Festival: PORTFRINGE 2021 (Fringe on Film)
[PORTFRINGE 2020] (cancelled – COVID-19 pandemic)
8th Festival:PORTFRINGE 2019
7th Festival:PORTFRINGE 2018 
6th Festival:PORTFRINGE 2017 
5th Festival:PORTFRINGE 2016
4th Festival:PORTFRINGE 2015 
3rd Festival:PORTFRINGE 2014 
2nd Festival:PORTFRINGE 2013 
1st Festival:PORTFRINGE 2012

PORTFRINGE

Proudly powered by WordPress